Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
bylo zveřejněno avízo výzvy na šablony II. Nejsou zveřejněny všechny dokumenty - chybí Přehled šablon. Součástí materiálů jsou i formuláře dotazníků a pokyny k vyplnění. Doplňující informaci