Řídící výbor MAP ORP Uherský Brod

Zástupce Města Uherský Brod (realizátora projektu MAP ORP UB):

 • Ing. Petr Vrána, místostarosta města Uherský Brod - Předseda řídícího výboru MAP

Zástupce Zlínského Kraje, současně zástupce KAP:

 • Ing. Radovan Výsmek, odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, člen realizačního rýmu KAP

Zástupce zřizovatelů škol:

 • Mgr. Petr Viceník, starosta města Bojkovice, p.vicenik@bojkovice.cz 

Zástupce MAS:

 • Mgr. Libuše Bídová, starostka obce Nezdenice, předsedkyně MAS Bojkovsko

Zástupci vedení škol a učitelů - ZŠ I. a II.st:

 • Mgr. Zdeněk Ogrodník, ředitel ZŠ Bojkovice
 • Mgr. Šárka Votavová, zástupkyně ředitelky ZŠ Na Výsluní UB
 • Bohuslav Jandásek, ředitel ZŠ Mariánské nám. UB

Zástupce vedení škol a učitelů - ZŠ I.st:

 • Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel ZŠ Horní Němčí

Zástupce vedení škol a učitelů - MŠ:

 • Mgr. Alena Jabůrková, ředitelka MŠ Havřice

Zástupci vedení škol a učitelů - ZŠ + MŠ:

 • PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel ZŠ a MŠ Březová
 • Mgr. Hana Beníčková, učitelka ZŠ a MŠ Suchá Loz

Zástupce školních družin:

 • Romana Schusterová, vychovatelka Školní družina Slavkov

Zástupce základních uměleckých škol:

 • Mgr. Hana Mahdalová, ředitelka ZUŠ Uherský Brod

Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání:

 • Margita Tyroltová, ředitelka Domu dětí a mládeže Bojkovice

Zástupce rodičů:

 • Mgr. Markéta Mentzlová, místopředsedkyně Spolku rodičů a přátel Katolické základní školy v UB