Seminář určený pro učitele českého jazyka a literatury

23.05.2018

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych pozval Vás, respektive Vaše pedagogy, na seminář určený pro učitele českého jazyka a literatury pořádaný v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje".

Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, jejichž těžiště spočívá v souboru 5 seminářů (v období 5/2018 - 6/2020) zaměřených na různá témata podporující zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků českého jazyka a literatury ZŠ ve čtenářské gramotnosti.

Jednotlivými tématy jsou:

  • Čtenářské strategie
  • Kritické myšlení
  • Tvořivý sloh
  • Čtenářství jako postoj
  • Mediální výchova

Úvodní seminář proběhne 13. června 2018 v Uherském Hradišti a je zaměřen na téma Čtenářské strategie: postupy promyšlené práce s textem. Seminář je určen pro učitele Českého jazyka a literatury druhého stupně základních škol. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášení na seminář je možné prostřednictvím následujícího on-line FORMULÁŘE do 5. 6. 2018.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8PpIvE5kSvFoxncVEyp2Sd9-D2CPISymEI1oL9Iz8Is_tnw/viewform 

Akce se může zúčastnit i více zástupců jedné školy.

Kapacita semináře je omezena.
Účast na semináři je bezplatná.

Děkuji a těším se na spolupráci.

S pozdravem

PhDr. Stanislav Minařík

vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje