Odborný tým

Odborný realizátor projektu MAP

Projektový manažer MAS MŠ

Projektový manažer MAS ZŠ

Metodik - strategické akční plánování