Seminář - Moderní výuka pro generaci digitálních dětí

15.05.2018

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vás pozval na konferenci zaměřenou na moderní způsoby výuky se zapojením ICT technologií na základních školách, která je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce je určena všem pedagogům se zájmem o inovativní přístup k výuce a využívání ICT ve vyučovacích hodinách, učitelům ICT, správcům sítě, ředitelům ZŠ a odborné veřejnosti. V rámci konference budou mimo jiné představeny mnohé nástroje, aplikace a programy, které mohou učitelé snadno začlenit do své praxe. Jejich využití si každý účastník bude moci prakticky vyzkoušet na některém z 12 nabízených workshopů.

Konference se uskuteční dne 5. 6. 2018 od 9:00 hodin na Střední škole Kostka s.r.o. ve Vsetíně, Smetanova 266. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Registrace na konferenci je nutná do 25. 5. 2018 on-line na odkazu ZDE.

S pozdravem

PhDr. Stanislav Minařík
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu