Zapojené školy a instituce

Mateřské školy (= 20)

Základní školy (I. st.) a Mateřské školy (= 6)

Základní školy (I. + II. st.) a Mateřské školy (= 5)

Základní školy (I. st.) (= 5)

Základní školy (I. + II. st.) (= 9)

Ostatní (= 7)

Střední školy (= 6)