Šablony II - semináře pro SVČ a ZUŠ

14.02.2018

Vážené paní ředitelky / Vážení páni ředitelé,

v souvislosti s plánovanou výzvou Projekty zjednodušeného vykazování - Šablony II připravují pracovníci projektu SRP prezenční semináře pro žadatele z řad Středisek volného času (SVČ). Semináře budou uskutečněny prostřednictvím Center podpory projektu SRP, tj. v rámci všech krajských pracovištích NIDV.

Semináře budou realizovány až po vyhlášení výše uvedené výzvy, tedy v období březen a duben 2018 - pro SVČ Zlínského kraje se budou konat dva semináře ve Zlíně (předběžné termíny 14. a 21. března).

O přesných termínech seminářů a způsobu přihlašování budou SVČ Zlínského kraje informovány v průběhu měsíce února 2018."

Termíny pro ZUŠ budou 4, a to takto:

  • 16. 3. - Zlín
  • 28. 3. - Vsetín
  • 06. 4. - Uherské Hradiště
  • 12. 4. - Kroměříž

Na prezenční semináře budou v případě potřeby navazovat individuální konzultace pro žadatele.

Výzva na Šablony II. by měla být vyhlášena 28. února 2018.

V případě dotazů jsem Vám ráda k dispozici.

S pozdravem

Ing. Bc. Radka Krčková
Odborný poradce CP projektu SRP
Národní institut pro další vzdělávání
krajské pracoviště Zlín
Potoky 267, 760 01 Zlín

tel.: +420 577 222 603
gsm: +420 770 106 770
e-mail: krckova@nidv.cz

Centrální pracoviště
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
www.nidv.cz