LADĚNÍ - cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole

24.09.2017

Vážená paní, Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás pozval na konferenci "Ladění" zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti, která je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Obsahem konference budou i témata, která budou řešena v rámci připravovaného Implementačního projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji, do kterého se budou moci zapojit i ZŠ a SŠ ze Zlínského kraje.

Akce je určena především učitelům českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školním knihovníkům, popř. odborné veřejnosti.

Konference se uskuteční v Alternativě - Kulturním institutu Zlín, ve Zlíně 18. 10. 2017 od 9:00 hodin. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

S pozdravem

Mgr. Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje