Akční plánování

SPOLUPRÁCE S KAP

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.Aktuální informace a pozvánky na akce najdete také na veřejných facebookových stránkách KAP Zlínský kraj.

https://www.facebook.com/KAPZK/