Řídící výbor schválil finální dokumenty MAP

12.11.2017

Členové Řídícího výboru schválili v úterý 7. listopadu na svém 4. zasedání finální dokumenty projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Uherský Brod. V průběhu jednání byly prezentovány aktuální informace z realizace projektu. Byla schválena aktualizace Strategického rámce, která spočívala zejména v doplnění investičních záměrů připravovaných v území. Podrobně byly představeny jednotlivé části finálního dokumentu a rovněž byly nastíněny možnosti pokračování projektu a zejména implementace a realizace navržených aktivit. Po přínosné a zajímavé diskuzi byla přijata výborem tato usnesení:

Usnesení 01-04/ŘV/17

Řídící výbor MAP vzdělávání ORP Uherský Brod schvaluje aktualizaci dokumentu Strategický rámec MAP pro území ORP Uherský Brod do roku 2023 v předloženém znění.

Usnesení 02-04/ŘV/17
Řídící výbor MAP vzdělávání ORP Uherský Brod schvaluje dokument Místní akční plán vzdělávání ORP Uherský Brod v předloženém znění.

Usnesení 03-04/ŘV/17
Řídící výbor MAP vzdělávání ORP Uherský Brod doporučuje vyvolat jednání na úrovni Regionální stálé konference, SMO ČR, SMS ohledně posílení investičních prostředků do oblasti školství.