Průzkum volnočasových aktivit dětí do 15 let na Uherskobrodsku (dotazník pro rodiče)

02.10.2017

Obracíme se na rodiče dětí do 15 let s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Ten zjišťuje situaci ohledně mimoškolních aktivit mládeže do 15 let (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ) na území Uherskobrodska.

Výstupy budou sloužit pro možné zacílení finančních prostředků právě na rozvoj volnočasových aktivit na Uherskobrodsku a jako zpětná vazba pro instituce, které volnočasové aktivity nabízí.
Za vyplnění dotazníku moc děkujeme - nezabere více než pět minut.

Adresa dotazníku je: https://www.survio.com/survey/d/R0Y9K1H1U5A9T2B9A