Návrh memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání na Uherskobrodsku

03.10.2017

Předmětem memoranda o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Uherský Brod (číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386) je vymezení základních oblastí spolupráce a vymezení práv a povinností vyplývajících pro smluvní strany této spolupráce.

Signatáři memoranda deklarují dohodu ohledně vzájemné spolupráce a partnerství ve vzdělávání v regionu ORP Uherský Brod.