Konference SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ mýty a fakta o inkluzi

24.10.2017

Dovolte mi, abych Vás pozval na konferenci "Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi" zaměřenou na aktuální téma společné vzdělávání, která je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce je určena především výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ, odborné veřejnosti a všem, kteří se touto problematikou zabývají.

Těžištěm konference budou workshopy, na kterých se budou probírat situace, se kterými se pedagogičtí pracovníci setkávají v souvislosti se společným vzděláváním. Odborní lektoři nabídnou posluchačům praktické nápady a ověřené zkušenosti, jak to dělat v praxi.

Konference se uskuteční v Malém kongresovém sále interhotelu Moskva ve Zlíně dne 16. 11. 2017 od 9:00 hodin. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.