Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje

26.09.2017

Vážená paní, Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás pozval na Konferencí pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje, která je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Obsahem konference budou i témata, která budou řešena v rámci připravovaného Implementačního projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji, do kterého se budou moci zapojit i ZŠ a SŠ ze Zlínského kraje.

Konference je určena především učitelům matematiky středních škol, 2. stupně základních škol a odborné veřejnosti.

Konference se uskuteční ve Velkém kongresovém sále interhotelu Moskva ve Zlíně dne 25. 10. 2017 od 9:00 hodin. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.