Diskuzní fórum na téma polytechnického a odborného vzdělávání ve Zlínském kraji

20.09.2017

Vážená paní, Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás pozval na diskuzní fórum zaměřené na téma polytechnického a odborného vzdělávání ve Zlínském kraji, které je pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu.

Akce je určena ředitelům škol, kariérovým poradcům, zástupcům zaměstnavatelů, asociací a zájmových sdružení a odborné veřejnosti.

Konference se uskuteční v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně dne 3. 10. 2017 od 9:00 hodin. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje